Možná bychom měli začít otázkou, kdy lidstvu tento nápad poprvé vytanul na mysli. Věřte, nebo ne, bylo to v době kamenné, a to z důvodů velmi pragmatických – šlo totiž o přežití. Jednak při boji s nepřátelskými kmeny bylo dobré vyloučit možnost, že vás protivník uchopí při boji za vlasy a jednak ochlupení paradoxně nahrávalo nebezpečí umrznutí. Zachycovalo totiž vodu, která pak zmrzlá vytvářela na lidském těle ledovou krustu. Těžko se nám dnes vžívá do způsobu života našich tak vzdálených předků a můžeme jen obdivovat, jak se dokázali zbavit ochlupení pomocí primitivních nástrojů, které měli k dispozici. Další generace nám už jsou z hlediska důvodů depilace a jejího provádění o něco bližší.

 

Hladké tělo jako vyjádření sociálního statusu

Ve starém Egyptě bylo ochlupení, především to v intimních partiích, znakem necivilizovanosti a nečistoty a urozené egyptské ženy vyjadřovaly svou příslušnost k vyšší třídě tak důkladně, že si po vzoru svých královen holily také hlavy. Trend vnímání ponechaného tělesného ochlupení jako nízkého a barbarského zvyku se přenesl do antického Řecka a Říma, dokladem toho jsou antické sochy dokonalé nejen kvůli přesně vypočítaným proporcím, ale také hladkému těu. Podle vousů a chlupatých nohou se prozradil otrok nebo barbar z provincií, urozený Říman si své tělo pečlivě holil. Existují hypotézy, že to bylo projevem jisté změkčilosti, která vyústila ve snížení bojové morálky a pádu impéria, nicméně je faktem, že holení celého těla bylo běžné i mezi římskými vojáky. Ve hře bylo také estetické hledisko – oholené znamenalo hezčí a tomu se těžko odolává.

 

Ochlupení jako spojení s ďáblem?

Také ve středověku byly chloupky, a to hlavně u žen, vnímány jako něco negativního, je zřejmé například z procesů s čarodějnicemi, kterým bylo před popravou oholeno ochlupení po celém těle včetně intimních, neboť se věřilo, že prostřednictvím něho navazovaly ubohé ženy spojení s ďáblem. Podobná pověra zůstala zachována v lidových pohádkách, kde je kouzelná moc záporné postavy ukryta v jejích vousech. A dokonce i dnes když chce ilustrátor nakreslit obličej někoho zlého, nechá mu na bradě dva tři trčící chlupy. S nástupem renesance a jejím návratem k antice a v dalších novověkých staletích se odstranění chloupků postupně dostávalo zpátky do módy. přičemž u žen se přelévaly preference co se týče partií, kterým bylo určeno zůstat holé, zatímco u mužů dlouho přetrvávala hladká oholená tvář a depilované další části těla jsou až záležitostí žhavé současnosti. Co je však důležité – dnes není hladké tělo otázka módy, je to spíše nepsaná společenská konvence a každodenní rutina, kdy výjimku představuje spíše někdo neoholený, a tak jak muž, tak žena.

 

Techniky zděděné a nové aneb Co by dali “staří” za laser

Ze starověku jsme podědili nejen potřebu mít hladké, ochlupení zbavené tělo, ale také základní způsoby a nástroje, jakými se hladkého těla dociluje. Cukrová voda, bylinkové depilační masti, vytrhávací pinzety, holítka vyráběná z mořských lastur – to všechno měli již ve starověku. My jsme přidali jen něco málo – elektřinu a laser. To první pomáhá v podobě holicích strojů holit rychleji, to druhé je ale radikální změna v dějinách odstraňování chloupků – způsobuje trvalé zmizení ochlupení, provádí tzv. epilaci. Laser svým působením likviduje vlasové folikuly a zařídí neexistenci chloupků jednou provždy. Dovedeme si představit, jakou moc by v minulosti přisuzovali lidé tomu, kdy je dokázal zbavit ochlupení definitivně, a jak draze by byl tento zákrok ceněn. Žijeme ale v době, kdy je cenově dostupný pro každého.

 

Na jakých částech těla ochlupení absolutně netolerujete? Děláte v tomto směru rozdíly mezi muži a ženami?

Jak často a jak dlouho se věnujete odstraňování svých chloupků? V jakém věku jste s tím začali?

Helga Špalková