Permanentní make-up není pouze kosmetickým zákrokem; pro mnoho lidí se stává způsobem života a kariérou. Láká i vás představa otevřít si svůj vlastní salon permanentního make-upu v Ostravě a otočit kormidlo své kariéry? Pokud máte zájem o kariéru v oblasti PMU, tento článek vám poskytne podrobný návod na cestu k tomuto povolání a představí vzdělávací možnosti, které jsou k dispozici.

První kroky na cestě ke kariéře PMU umělce

Pokud se cítíte přitahováni kariérou PMU umělce, je důležité začít s prvními kroky. 

Seznámení s požadavky a dovednostmi

Než se rozhodnete stát se PMU umělcem, je důležité mít reálnou představu o požadavcích a dovednostech potřebných pro tento obor. PMU umělec musí být detailní, trpělivý a umělecky nadaný. Schopnost pracovat s různými tvary obličeje a barvami je klíčová.

Právní aspekty a povolení

V mnoha regionech vyžaduje provádění PMU povolení nebo licenci. Je důležité se informovat o právních předpisech a získat veškeré nezbytné povolení nebo licenci k provádění PMU.

Výběr vhodného vzdělávacího programu

Dalším krokem je vybrat si vhodný vzdělávací program. Existuje mnoho institucí, salonů a škol nabízejících kurzy v oblasti PMU. Klíčem je najít respektovaný program, který vás připraví na praxi.

Vzdělávání a školení v oblasti PMU

Po seznámení s požadavky a výběru vzdělávacího programu je důležité rozumět různým aspektům vzdělávání v oblasti PMU.

Existuje několik typů vzdělávacích programů v oblasti PMU:

  • Kurzy základního PMU: Tyto kurzy pokrývají základní dovednosti, jako je mikroblading obočí, stínování rtů a očních víček.
  • Pokročilé kurzy: Pro ty, kteří již mají zkušenosti s PMU, existují pokročilé kurzy, které se věnují složitějším technikám a designu.
  • Kurzy o hygieně a bezpečnosti: Bezpečnost je v oblasti PMU zásadní. Kurzy o hygieně a bezpečnosti vám naučí správné postupy, aby byla procedura bezpečná pro klienty.
  • Kurzy kreslení a barevné teorie: Porozumění barevné teorii je klíčové pro výběr správných odstínů pigmentů a jejich aplikaci. Základy kreslení jsou pak nezbytné k načrtnutí podoby konkrétního make-upu.
  • Kurzy business managementu: Pro ty, kteří chtějí provozovat vlastní PMU studio, jsou k dispozici kurzy zaměřené na řízení podnikání a marketing.

Po absolvování vzdělávacího programu je důležité získat certifikaci. Certifikát potvrzuje vaše dovednosti a znalosti v oblasti PMU. Dbejte na to, aby vaše vzdělání bylo akreditováno respektovanými organizacemi.

Vzdělání v oblasti PMU může být finančně náročné, ale je to důležitá investice do vaší budoucnosti. Uvažujte o tom, jaké náklady budete muset nést, včetně kurzů, materiálů a poplatků za certifikaci.

Praktický výcvik a stáže

Kromě teoretického vzdělání je praktický výcvik nezbytným krokem na cestě ke kariéře PMU umělce.

Jak získat praktické zkušenosti

Praktický výcvik v PMU zahrnuje provádění reálných procedur pod dohledem zkušeného umělce. Toto je nezbytná část vašeho výcviku, protože vám umožňuje získat zkušenosti a sebedůvěru. Můžete začít provádět PMU na modelových klientech, než se budete cítit připraveni pracovat s klienty na komerční bázi.

Výhody stáže u zkušeného PMU umělce

Stáž u zkušeného umělce vám umožní získat cenné rady, zkušenosti a učit se od těch nejlepších v oboru. Během stáže se dozvíte o postupech, které nejsou součástí vzdělávacích kurzů, a získáte praktické dovednosti.

Vytváření portfolia prací

Během praktického výcviku a stáže budete moci vytvářet portfolio svých prací. Portfolio je klíčové pro přilákání klientů a zaměstnavatelů. Fotografie vašich dokončených prací budou ukazovat váš talent a schopnosti.

Získání licencí a povolení

Po absolvování vzdělávání a získání dostatečných praktických zkušeností budete muset získat licenci nebo povolení k provádění PMU ve vaší oblasti.

  • Získání licencí a certifikací může zahrnovat splnění určitých požadavků, jako jsou zkoušky, praxe a podání žádosti. Dbejte na to, abyste se řídili všemi platnými právními předpisy ve vaší oblasti.
  • Hygiena a bezpečnost jsou klíčové pro provádění PMU. Musíte zajistit, že máte správné vybavení, pracujete v čistém prostředí a dodržujete bezpečnostní postupy.
  • Po získání licencí a certifikací budete připraveni začít budovat svoji kariéru jako PMU umělec. I když jste ale získali licenci a certifikaci, neznamená to, že je váš výcvik u konce. Kurzy pro pokročilé PMU umělce vám pomohou naučit se nové techniky a sledovat aktuální trendy.

Můžete se rozhodnout, zda chcete otevřít vlastní PMU studio nebo pracovat v existujícím kosmetickém salonu. Oba tyto přístupy mají své výhody a nevýhody. Otevření vlastního studia vyžaduje více práce a investic, ale poskytuje větší kontrolu nad vaší kariérou.

Cesta ke kariéře PMU umělce je náročná, ale zároveň plná možností. Důkladná příprava, kvalitní vzdělání a praxe jsou klíčovými kroky na této cestě, jako je tomu obecně u každé změny kariéry. S pečlivou péčí o klienty, neustálým rozvojem dovedností a pozorností k novým trendům můžete dosáhnout úspěchu v tomto vzrušujícím odvětví kosmetiky. Pokud máte vášeň pro umění a kosmetiku, může PMU být právě tím povoláním, které vám umožní spojit váš talent s kariérou.

Helga Špalková