Pokud podnikáte, znalost obchodní angličtiny vám otevře dveře k novým příležitostem. V mezinárodním byznysu se bez znalosti tohoto světového jazyka obejdete jen stěží. Schopnost efektivně komunikovat v angličtině vám může poskytnout konkurenční výhodu při jednání se zahraničními klienty, při účasti na konferencích nebo při využívání mezinárodních trhů.

Pro začátek se naučte alespoň pár základních frází. Vyplatí se to!

 

Obchodní angličtina pro začátečníky

Pro začátečníky je důležité se nejprve seznámit se základím slovníkem obchodní angličtiny. Tento slovník zahrnuje termíny jako ‚revenue‘ (příjem), ‚investment‘ (investice), ‚negotiation‘ (jednání) nebo ‚partnership‘ (partnerství). Zvládnutí těchto základních termínů usnadní pochopení složitějších obchodních konceptů a pomůže vám lépe se orientovat v obchodních diskusích.

Kromě těchto termínů je také důležité pochopit, jak se tyto koncepty aplikují v praxi, což zahrnuje porozumění finančním reportům, marketingovým strategiím a strategiím pro řízení lidí. Vzdělávání v oblasti obchodní angličtiny také často zahrnuje procvičování jednání a prezentací v anglickém jazyce, což zlepšuje komunikační dovednosti v mezinárodním obchodním prostředí.

Naučte se alespoň některé fráze

Jazyková vybavenost je pro kariéru velmi důležitá. S angličtinou teprve začínáte? Nevadí. Pomůžeme vám. Začátečníci, kteří se učí jazyk pro obchodní účely, by měli klást důraz alespoň na základní fráze, které jsou často používány v pracovním prostředí. Tyto fráze pomáhají vytvářet profesionální dojem a usnadňují komunikaci s kolegy, klienty a obchodními partnery. Zvládnutí těchto základních výrazů může výrazně zlepšit schopnost efektivně se zapojit do obchodních jednání a prezentací.

Nezbytné fráze pro začátečníky v obchodním prostředí:

 • Představení sebe a firmy

CZ: „Dobrý den, jmenuji se [jméno] a pracuji pro [název firmy].“

EN: „Hello, my name is [name] and I work for [company name].“

 • Žádost o informace

CZ: „Mohl byste mi poskytnout více informací o…?“

EN: „Could you provide me with more information about…?“

 • Nabízení pomoci

CZ: „Jak vám mohu pomoci?“

EN: „How can I assist you?“

 • Vyjadřování názoru

CZ: „Myslím, že…“

EN: „I think that…“

 • Sdílení nápadů

CZ: „Mám nápad, který by mohl pomoci…“

EN: „I have an idea that might help…“

 • Poděkování

CZ: „Děkuji za vaši pomoc/spolupráci.“

EN: „Thank you for your help/cooperation.“

 • Žádost o schůzku

CZ: „Můžeme se setkat, abychom probrali…?“

EN: „Can we meet to discuss…?“

 • Omluva za chybu nebo zpoždění

CZ: „Omlouvám se za chybu/zpoždění.“

EN: „I apologize for the mistake/delay.“

 • Vyjednávání a diskuse o podmínkách

CZ: „Můžeme diskutovat o podmínkách…?“

EN: „Can we discuss the terms…?“

 • Ukončení hovoru nebo schůzky

CZ: „Děkuji za váš čas. Těším se na další spolupráci.“

EN: „Thank you for your time. I look forward to our continued collaboration.“

 

Jak co nejméně chybovat?

Češi se prý v angličtině zlepšují. A co vy? Učíte se právě obchodní angličtinu? A potřebujete se vyhnout běžným chybám? Trochu vám poradíme. Důležité je vyhnout se nesprávnému používání časů, špatné výslovnosti klíčových slov nebo přílišnému spoléhání na doslovné překlady z mateřského jazyka. To vše totiž často vede k nedorozuměním. Zde je několik tipů, jak se těmto chybám vyhnout:

 • Pravidelně cvičte výslovnost: pracujte na zlepšení výslovnosti běžných obchodních termínů.
 • Pozor na falešné přátele: uvědomte si slova, která znějí podobně v angličtině a ve vašem rodném jazyce, ale mají různé významy.
 • Učte se v kontextu: učení nových slov a frází v kontextu pomůže s jejich správným použitím.

 

Efektivní e-mailová komunikace

V obchodním světě je e-mail základním komunikačním nástrojem. Znalost správného formátu, oslovení a uzavírání e-mailů je klíčová. Je také dobré vědět, že některé věci se do “pracovní korespondence” zkrátka nehodí.

Efektivní obchodní e-mail by měl být stručný, jasný a zdvořilý. Důležité je také použití správného tónu, který odpovídá situaci a vztahu mezi odesílatelem a příjemcem. Přesné a relevantní informace by měly být prezentovány v logickém uspořádání, aby čtenář mohl rychle pochopit hlavní myšlenky a záměry. Využití strukturovaných odstavců a bodových seznamů může zvýšit přehlednost a efektivitu komunikace. 

Je také důležité pečlivě zkontrolovat e-mail před odesláním, aby se předešlo gramatickým chybám a nedorozuměním, což zvyšuje dojem profesionality a přispívá k důvěryhodnosti odesílatele.

Telefonní etiketa 

Telefonní hovory jsou dalším důležitým prvkem obchodní komunikace. Znalost frází jako „How may I assist you?“ (Jak vám mohu pomoci?) nebo „Could you please repeat that?“ (Můžete to prosím zopakovat?) je zcela nezbytná. Důležité je mít na paměti také to, že telefonní komunikace nezahrnuje vizuální signály, a proto je důležité, abyste vše podstatné precizně formulovali. 

 

Chcete se zlepšit? Využívejte moderní technologie!

V dnešní době je k dispozici mnoho kvalitních technologických nástrojů, které mohou pomoci při osvojování obchodní angličtiny. Online kurzy, aplikace pro výuku jazyků a virtuální jazykové konverzace umožňují flexibilní a pohodlné učení. Využívání těchto nástrojů může zvýšit vaši jazykovou kompetenci a sebevědomí při obchodní komunikaci. Chcete se zlepšit? Bez moderních technologií vám to půjde zřejmě hůře a pomaleji.

 

Zvyšte svou cenu na trhu práce!

Ovládnutí obchodní angličtiny je klíčovým prvkem pro úspěch v globalizovaném pracovním světě. Tato dovednost otevírá dveře k mnoha příležitostem, protože významně posiluje profesní profil každého jednotlivce. V dnešním konkurenčním prostředí se znalost obchodní angličtiny stává nejen výhodou, ale často i nezbytností. 

Chcete zvýšit svou cenu na trhu práce? Osvojte si obchodní angličtinu. Není to nijak zvlášť složité!

Helga Špalková