Daňový poradce je pro mnohé z nás velmi tajemný pojem, nevíme, o koho jde, čím se zabývá, a co od něho můžeme chtít. Na rozdíl od advokátů, soudců nebo notářů, jejichž služby čas od času využijeme.

  • Stručná charakteristika Daňovým poradcem se stane člověk, který složí velmi náročné zkoušky z oblasti daní, práva a účetnictví na finančním úřadě. Je povinně zapsán Komorou daňových poradců do jejího seznamu. Ze zákona musí být pojištěn pro případ vzniklé škody klientovi.
  • Činnost daňového poradce Daňový poradce může vykonávat v podstatě tři základní činnosti. Jednou z nich je vedení účetních dokladů a evidence a jejich zpracování až do podoby daňových přiznání. Jsou ale i tací, kteří se specializují pouze na daně, resp. na zpracovávání účetních výstupů v podobě daňových přiznání a styk s finanční a státní správou. Poslední skupinu daňových poradců tvoří ti, kteří si ještě ke své zkoušce složili auditorské zkoušky a pracují ve velkých auditorských firmách.
  • Využití daňového poradce Malá podnikatelská firma využije daňového poradce pro sestavení daňových přiznání, případně pro vedení účetnictví. Velké společnosti využijí daňového poradce současně jako auditora. A potom společnosti střední mohou daňového poradce využít nejen jako účetního, ale i jako odborníka na sepisování smluv, poradní hlas ve společnosti až po podání veškerých daňových přiznání a styk s úřady.
  • Často využívaná resp. zneužívaná výhoda daňového poradce Daňový poradce má totiž ze zákona odložený termín pro podání daňových přiznání na konec června, tedy o celé tři měsíce. Toho někteří podnikatelé využívají pro odložení daňové povinnosti, i když vlastní náplň služeb poradce nevyužijí.

Kritéria výběru daňového poradce

  • Při jeho výběru je potřebné zvážit jaké má společnost požadavky, jak se jedná o velký podnik, zda působí i mezinárodně a zda veškeré služby nabízené poradcem využije. Podle těchto kritérii budeme volit nabídky od několika stokorun až po tisícikoruny za hodinu práce.
  • Porovnáme si zkušenosti a oblast působení daňového poradce, zda problematiku Vaší společnosti zná, nebo již podobnou společnost řešil. Pokud se Vaše firma zabývá určitou specifickou činností, vybírat dle schopností poradce, tuto činnost vyřešit.
  • Daňový poradce by měl pro podnikatele vyjít levněji, než kdyby problém řešil sám. Jde o to, že poradce by Vám měl umět poradit, upozornit na rozpory se zákonem a v neposlední řadě optimalizovat Vaše placení daní. Proto by měla být odměna daňového poradce nižší, než případné Vaše pokuty, doměrky nebo zbytečně vysoké zaplacené daně
Helga Špalková