Energetický systém těla je důležitou součástí našeho bytí a ovlivňuje naše fyzické, emocionální a mentální zdraví. Zahrnuje proudění energie a jejich center, která jsou známá jako čakry. Při senzuální masáži stejně ,tak jako v tantře se právě pracuje s energií a jejím harmonizováním.

Energetický systém těla

Zde jsou některé klíčové body spojené s energetickým systémem těla:

 • Čakry: Existuje sedm hlavních čaker v našem těle, které jsou umístěny v různých částech, jako jsou kořenová čakra, sakrální čakra, solární plexus, srdce, krční čakra, čelní čakra a korunní čakra.
 • Proudění energie: Energie by měla volně proudit skrz naše čakry a energetické kanály, aby bylo dosaženo rovnováhy a blahobytu.
 • Blokády a nerovnováha: Pokud je energie v našem těle blokována nebo v nerovnováze, může to vést k různým fyzickým a emocionálním problémům.
 • Harmonizace a vyrovnání: Senzuální masáž pomáhá harmonizovat energii v těle a vyrovnávat čakry, což přispívá k celkovému zdraví a pohodě.
 • Zlepšený proud energie: Při senzuální masáži je kladen důraz na správné proudění energie, což může vést k zvýšené vitalitě, uvolnění napětí a zlepšenému celkovému stavu těla a mysli.

Energetický systém těla je jedinečný a každý jednotlivec může mít odlišné potřeby. Senzuální masáž je jednou z metod, jak podpořit harmonizaci a vyrovnání energie v těle, což může mít pozitivní vliv na naše fyzické a psychické zdraví.

Proudění energie při tantra masážích

Proudění energie je klíčovým prvkem při tantra masážích a hraje důležitou roli v dosahování harmonie a rovnováhy v těle. Při tantra masážích se pracuje s vitální energií a jejím prouděním, což může mít pozitivní vliv na celkové zdraví a blahobyt.

Tantra masáže se zaměřují na uvolňování a rozpouštění energetických bloků v těle, které mohou být způsobeny stresovými situacemi, negativními emocemi nebo nesprávným životním stylem. Při masáži dochází k otevírání energetických kanálů a podporuje se volné proudění energie skrze tělo.

Jedním z klíčových principů při tantra masážích je práce s dechovým rytmem a vědomým dýcháním. Správné a hluboké dýchání pomáhá rozšířit energetické kanály a umožňuje volné proudění energie skrze tělo. To může vést k pocitu uvolnění, vitalizace a harmonie.

Při tantra masáži se masérka soustředí na rozpouštění bloků a nerovnováhy v těle, což umožňuje energii volněji proudit. Tím se podporuje prožitek hlubšího propojení a intenzivního vnímání vlastního těla.

Tantra masáže se nezaměřují pouze na povrchové uvolnění svalů, ale na práci s energetickým tělem a jeho obnovu. Při masáži se energetická síla spojuje s fyzickým dotekem, což umožňuje prožití celistvosti a propojení těla a mysli.

Harmonizace a vyrovnání energie

Harmonizace a vyrovnání energie jsou klíčovými cíli při tantra masážích. Práce s energií je zaměřena na obnovení rovnováhy a harmonie v těle a mysli. Zde je pár důležitých faktů:

 • Uvolňování bloků: Tantra masáže pomáhají uvolnit energetické bloky v těle, které mohou způsobovat napětí, stres a nerovnováhu. Tím se umožňuje volné proudění energie a obnovení harmonie.
 • Vitalizace energie: Práce s energií při tantra masážích umožňuje revitalizovat a posílit životní sílu. Harmonizace energie napomáhá k pocitu vitality, energie a celkového blahobytu.
 • Obnovení rovnováhy: Tantra masáže se zaměřují na vyrovnání energie v těle a mysli. Pracuje se s energií, která proudí skrze energetické kanály a pomáhá obnovit přirozenou rovnováhu a harmonii.
 • Celková harmonie: Při tantra masážích je důraz kladen na celkovou harmonii těla, mysli a duše. Harmonizace energie přináší pocit jednoty a rovnováhy mezi různými aspekty našeho bytí.

Tantra masáže poskytují prostor pro vyrovnání a harmonizaci energie, což přináší mnoho fyzických, emocionálních a duchovních výhod. Masérky se věnují práci s energií a jsou schopny pomoci klientům dosáhnout hlubšího stavu rovnováhy a harmonie.

Zvýšení vitality a životní energie

Zvýšení vitality a životní energie jsou důležité aspekty tantra masáží. Práce s energií a specifickými technikami přináší několik výhod v této oblasti:

 • Zvýšená vitalita: Tantra masáže stimulují proudění energie v těle a pomáhají ji rozproudí. To přináší pocit vitality a energie, která se promítá do celého života.
 • Osobní síla: Práce s energií v tantra masážích umožňuje rozvoj a posílení vnitřní síly a životní energie. To napomáhá vytvářet a udržovat vyrovnaný a silný stav mysli.
 • Prožívání radosti: Zvýšená životní energie a vitalita přináší také prožívání větší radosti a štěstí. Tantra masáže pomáhají uvolnit napětí a stres, což vede k pocitu většího blahobytu.
 • Lehkost a pružnost: Práce s energií při tantra masážích napomáhá uvolnění svalů a kloubů, což zlepšuje celkovou pohyblivost a pružnost těla.

Zvýšení vitality a životní energie je důležitým přínosem tantra masáží. Tyto masáže nabízejí jedinečný prostor pro obnovení a posílení životní síly a energetického potenciálu, který má pozitivní vliv na celkový prožitek a kvalitu života.

Otevření energetických kanálů

Otevření energetických kanálů je klíčovým prvkem při práci s energií v tantra masážích. Tímto procesem dochází k uvolnění a rozproudění energetického toku v těle. Zde jsou některé důležité informace o otevírání energetických kanálů:

Energetické kanály: V těle existuje celá síť energetických kanálů, které přenášejí životní energii, známou také jako prana nebo čchi. Tyto kanály jsou propojeny s různými částmi těla a energetickými centry.

Průtok energie: Při otevírání energetických kanálů dochází k uvolnění překážek a blokád, které brání volnému průtoku energie. Tím se zvyšuje její intenzita a harmonie v těle.

Techniky otevírání kanálů: Tantra masáže využívají různé techniky a praktiky, jako je masáž tlakem, práce s dechem, přesun energie rukou a další, aby pomohly otevřít a vyrovnat energetické kanály.

Prožitek otevření kanálů: Otevření energetických kanálů může přinést hluboký pocit uvolnění, propojení a vyššího povědomí o vlastním těle. To může vést k prožívání intenzivnějších pocitů, rozšíření vnímání a většímu pocitu životní energie.

Otevření energetických kanálů je důležitým cílem při tantra masážích, který přispívá k harmonizaci energie v těle a otevírá cestu k hlubšímu prožitku a transformaci.

Transformace a uvolnění blokované energie

Při tantra masážích je transformace a uvolnění blokované energie jedním z hlavních cílů. Zde jsou některé důležité informace o tomto procesu:

 • Blokovaná energie: V těle se mohou vytvořit blokády a napětí, které brání volnému toku energie. Tyto blokády mohou být způsobeny fyzickým, emocionálním nebo energetickým traumatem.
 • Transformace energie: Tantra masáže pracují s technikami a praktikami, které pomáhají transformovat a uvolňovat blokovanou energii. To umožňuje, aby energie znovu volně proudila v těle.
 • Uvolnění emocí: Při procesu transformace se často uvolňují také negativní emocionální vzorce. To může vést k prožitku uvolnění, osvobození a emocionálního vyrovnání.
 • Harmonizace těla a mysli: Transformace a uvolnění blokované energie přispívá k harmonizaci těla a mysli. To může vést k pocitu větší rovnováhy, klidu a celkového blahobytu.

Přeměna a uvolnění zablokované energie jsou důležitým aspektem tantra masáží, které pomáhají klientům dosáhnout hlubšího propojení se svým tělem, emocemi a energií.

Helga Špalková